Aké máte ťažkosti?

Kliknutím na jednotlivé symptómy sa zobrazia produkty podľa chorôb.
Privacy policy

Spoločnosť Tibetská medicína s.r.o. sa zaviazala chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a vyvíjať technológie, ktoré by im priniesli čo možno najefektívnejšiu a pritom bezpečnú prácu v režime online. Mate tak možnosť pohybovať sa takmer po celom serveri a nemusíte pritom poskytnúť žiadne informácie týkajúce sa Vašej osoby. Niekedy však potrebujeme poznať informácie obsahujúce Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť Vami požadované služby. Toto prehlásenie o zásadách používania osobných údajov objasňuje zhromažďovanie osobných údajov a ich použitie pri poskytovaní požadovaných služieb. Prečítajte si, prosím, úplné Prehlásenie o zásadách používania osobných údajov. Predpokladáme, že ak potom použijete server epam.sk, vyjadrujete tak svoj súhlas s praxou používania osobných údajov opísanou v tomto prehlásení.

 

Získavanie osobných údajov

 

O zadanie údajov, ktoré slúžia na Vašu identifikáciu a ktoré môžu byť osobnými údajmi v zmysle § 3 písm. a) zákona č. 52/1998 Z.z., o ochrane osobných údajov, ("Zákon") vrátane údajov, ktoré nám umožnia Vás kontaktovať, budete v prípade potreby výslovne požiadaný. Ak sa rozhodnete poskytnúť spoločnosti Tibetská medicína s.r.o. Vaše osobné údaje, požiadame Vás o súhlas so spracovaním osobných údajov, podľa § 4 Zákona. Údaje zhromaždené na serveri epam.sk sa obmedzujú na e-mailovú adresu, jazyk, v ktorom si zákazník praje komunikovať, a krajinu alebo miesto, odkiaľ zákazník pochádza. Tieto údaje však môžu zahŕňať aj ďalšie informácie v prípade, že budú potrebné na poskytnutie Vami požadovanej služby.

 

Používanie osobných údajov

 

Osobné údaje používame na tieto štyri základné účely:

  • zjednodušenie používania lokality, ktoré odstraňuje nutnosť viacnásobného zadávania osobných údajov
  • urýchlenie vyhľadávania produktov služieb a informácií na lokalite epam.sk
  • umožnenie vytvárania a doručovania obsahu, ktorý vás najviac zaujíma
  • upozorňovanie na inovácie produktov, špeciálne ponuky, aktualizované informácie a ďalšie nové služby
  • spoločnosti Tibetská medicína s.r.o.

 

Spoločnosť Tibetská medicína s.r.o. môže spracovávať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu len z dôvodov stanovených v § 4 Zákona.

 

Správa osobných údajov

 

Po zaregistrovaní a poskytnutí súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v prípade poskytnutia osobných údajov spoločnosti Tibetská medicína s.r.o. iným spôsobom, nebude spoločnosť Tibetská medicína s.r.o. poskytovať tieto informácie bez Vášho povolenia ďalším stranám za iných okolností, ako boli vymedzené vyššie a ktoré sú povolené zákonom na ochranu osobných údajov. Tieto informácie budú použité v uvedenom rozsahu len pre vyššie uvedené účely. Zo serveru epam.sk môžete pravidelne dostávať e-mailové správy s informáciami týkajúcimi sa technických služieb súvisiacich s Vami požadovanými produktmi alebo službami Tibetská medicína s.r.o. Odber týchto e-mailových správ nie je možné zrušiť, pretože sú považované za dôležitú súčasť Vami zvolenej služby.

 

Prístup k osobným údajom

 

Spoločnosť Tibetská medicína s.r.o. poskytne všetkým zákazníkom prostriedky na zaistenie správnosti a aktuálnosti osobných údajov. Tieto informácie je možné skontrolovať a aktualizovať v ľubovoľnom čase:

  • zobrazenie a upravenie osobných údajov, ktoré ste nám už poskytli
  • zadanie informácií o tom, či chcete zo servera epam.sk dostávať marketingové informácie
  • prihlásenie alebo zrušenie odberu elektronických bulletinov o produktoch a službách Tibetská medicína s.r.o.
  • vymazanie osobných údajov, ktoré ste nám už poskytli

 

Zabezpečenie osobných údajov

 

Na serveri epam.sk boli zabezpečené prísne opatrenia na ochranu zabezpečenia osobných údajov zákazníka a na dodržiavaní Vašich požiadaviek týkajúcich sa ich použitia. Spoločnosť Tibetská medicína s.r.o. dodržuje prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu týchto osobných údajov. V rámci spoločnosti sú údaje uložené na heslom chránených serveroch s obmedzeným prístupom. Vaše osobné údaje nie sú nikdy zverejnené mimo spoločnosť Tibetská medicína s.r.o. bez Vášho súhlasu s výnimkou vyššie uvedených podmienok. Taktiež Vaša spoluúčasť pri ochrane Vašich osobných údajov je veľmi dôležitá. Nikto nemá možnosť zobraziť alebo upraviť Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu.